قزوین / واحد مرکزی خبر / فرهنگی
گزارش مکتوب ... قلعه الموت در راه ثبت جهانی

قلعه حسن صباح در 80 کیلومتری شهر قزوین واقع شده و به علت آنکه پایگاه اصلی حسن صباح مروج مذهب اسماعیلیه در دوره سلجوقی بوده شهرت جهانی کسب کرده است..........


ادامه مطلب ...