خبار

ارائه‌ی مقاله توسط پژوهشگر مؤسسه در کنفرانس قرآن در دانشکده‌ی مطالعات شرق‌شناسی و آفریقایی دانشگاه لندن
می ۲۰۱۲

دکتر کارن باوئر، پژوهشگر واحد مطالعات قرآنی مؤسسه‌ی مطالعات اسماعیلی، در هفتمین همایش دوسالانه‌ی «قرآن: متن، جامعه و فرهنگ» که در دانشکده‌ی مطالعات شرق‌شناسی و آفریقایی دانشگاه لندن (SOAS) برگزار شد، مقاله‌ای ارائه نمود......

 


مقاله‌ی دکتر باوئر، تحت عنوان «شهادت دادن زنان و قابلیت‌ تفسیرپذیری دوباره‌ی قرآن»، به بررسی آیه‌ی دوّم از سوره‌ی بقره اختصاص داشت. آن‌گونه که دکتر باوئر توضیح می‌دهد، در نگاه اول این آیه به گزاره‌ای صریح می‌ماند مبنی بر این که در برابر یک مرد، دو زن باید (در دادگاه) شهادت بدهند و به همین دلیل شهادت زنان با مردان برابر نیست. مقاله‌ی وی به بررسی گفتمان شهادت زنان در تفسیرهای کلاسیک و مدرن پرداخته و با استفاده از مصاحبه‌هایی که دکتر باوئر در ایران و سوریه انجام داده و متون متفکران مدرن مصر، به گفتمان مدرن درباره‌ی اینکه آیا شهادت زنان با مردان برابر است، می‌پردازد.

دکتر باوئر توضیح داد که پرسش عمده برای مفسران مدرن این است که آیا تفسیر مشترک از این آیه مربوط به شرایط اجتماعی در زمان ظهور قرآن است و یا چیزی ذاتی در طبیعت زنان است که آنها را از شهادت دادن در شرایطی معین «عاجز» می‌سازد.

School of Oriental and African Studies Logoمفسرانی که موضع دوم را انتخاب می‌کنند بر این باورند که شهادت زنان در شرایطی خاص با شهادت مردان برابر نیست، اما کسانی که موضع اول مبنی بر این که این آیه با توجه به شرایط اجتماعی زمان ظهور قرآن نازل شده است، اتخاذ می‌کنند، پذیرای تفسیر دوباره‌ی این آیه در پرتو هنجارهای اجتماعی امروز هستند. این مقاله به دو سؤال اساسی پیش روی مفسران امروزی می‌پردازد: تا چه حد فرهنگ نقش تعیین کننده‌ای در تفسیر دارد و این که چگونه می‌توان حد و مرز تفسیر مجدد را تعیین نمود.

این مجموعه از کنفرانس‌ها دارای دامنه‌ای گسترده و میان‌رشته‌ای است که مقالاتی را که نماینده‌ی طیفی وسیع از حوزه‌ها و رویکردها در مطالعات قرآنی هستند گردهم می‌آورد.