از پنجاه و پنجمین سالگرد امامت شهزاده کریم آقا خان رهبر اسماعیلیان جهان طی محفلی در کابل تجلیل به عمل آمد
چهارشنبه 21 قوس 1391 ساعت 13:38
استاد محمد کریم خلیلی معاون ریاست جمهوری با ارسال پیامی، تلاش های شهزاده کریم آقا خان در زمینه حفظ و تقویت وحدت و همدلی شهروندان کشور را نشاندهنده ارج گزاری او به ارزش های اسلامی عنوان کرد.

استاد خلیلی در این پیام توجه و نقش شهزاده کریم آقا خان را در زمینه های بازسازی، صحت، آموزش واحیای آثار تاریخی ستایش کرد.
از سوی هم رییس کونسل ملی شهزاده آقا خان می گوید، برنامه های وسیعی را در زمینه رشد ظرفیت های اجتمامی، آموزش و صحت در افغانستان و جهان روی دست دارند. پنجاه و پنجمین سالگرد امامت شهزاده کریم آقا خان رهبر اسماعیلیان جهان طی محفلی با حضور مقام های دولتی، اعضای مجلس نمایندگان و شماری زیادی از شهروندان کشور در کابل بزرگداشت به عمل آمد.
استاد محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور با ارسالی پیامی توجه و تلاش های شهزاده آقاخان را در دهه اخیر برای باز سازی کشور در ابعاد مختلف بسیار ارزش مند خواند.
معاون رییس جمهور در این پیام تاکید کرد که تلاش ها و توجه شهزاده کریم آقاخان برای حفظ و تقویت وحدت و همدلی شهروندان کشور، نشان دهنده ارج گذاری او به ارزش های اسلامی است.
استاد خلیلی همچنان در این پیام گفت، آگاهی و بیداری شهروندان کشورسبب شده تا توطئه های شومِ دشمنان افغانستان که در مقاطع مختلف در پی تفرقه افگنی میان شهروندان هستند، دفع شوند.
از سوی هم رییس کونسل ملی شهزاده آقا خان می گوید، برنامه های وسیع را در زمینه رشد ظرفیت های اجتمامی، آموزش و صحت در افغانستان و جهان روی دست دارند.
شهزاده کریم آقا خان چهارم به تاریخ سیزده هم دسامبر یک هزارو نه صدو سی و شش در شهر ژنیف متولد شده و به تاریخ یازده جولای یک هزارو نه صدو پنجاو هفت از جانب سلطان محمد شاه آقا خان سوم به حیث چهل و نهمین امام اسماعیلیان جهان برگزیده شد.