شصتمین سال امامت امام مهربانی ها،الگوی صلح ودوستی در جهان پر آشوب کنونی،یاور نیازمندان و افراد جنگ زده در هرگوشه ای از جهان ،کسی که شصت سال از عمر خویش را بی وقفه صرف بهبود کیفیت زندگی تمام آحاد بشریت نموده است .زبان از بیان خدمات ایشان عاجز و فقط میگوییم سپاس خداوند منان را به خاطر نعمت هدایتش حضرت والا کریم آقاخان چهل و نهمین امام از سلاله پاک حضرت محمد (ص)و حضرت علی(ع) و بی بی فاطمه زهرا بر تمامی شیعیان امامی اسماعیلی و مسلمین و تمامی مصلحین جهان و بشریت مبارک.

عید بر عاشقان مبارک باد

عاشقان عیدتان مبارک باد

عید ار بوی جان ما دارد

در جهان همچو جان مبارک باد

بر تو ای ماه آسمان و زمین

تا به هفت آسمان مبارک باد

عید آمد به کف نشان وصال

عاشقان این نشان مبارک باد

روزه مگشای جز به قند لبش

قند او در دهان مبارک باد

عید بنوشت بر کنار لبش

کاین می بی‌کران مبارک باد

عید آمد که ای سبک روحان

رطل‌های گران مبارک باد

چند پنهان خوری صلاح الدین

بوسه‌های نهان مبارک باد

گر نصیبی به من دهی گویم

بر من و بر فلان مبارک باد