انتشار کتاب تاریخ اسماعیلیه

«تاریخ اسماعیلیه»؛ تازه‌ترین کتاب نشر فرزان‌روز
 

کتاب «تاریخ اسماعیلیه» نوشته فرهاد دفتری به ارائه ترکیب جامع و مفصلی از تاریخ پیچیده اسماعیلیه از آغاز تا امروز می‌پردازد. تمام دوره‌ها و مراحل مختلف تاریخ اسماعیلیه مانند دوره نخستین، دوره فاطمی، دوره الموت در تاریخ نزاریان، دوران بعد از الموت در تاریخ نزاریان تا زمان حاضر و نیز تاریخ اسماعیلیان مستعلوی از ابتدا تا حال در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند. 

پیشرفت پژوهش درباره اسماعیلیان، سرآغازها و نخستین تحولات تشیع، اسماعیلیه نخستین، دوره فاطمی تا سال 487/ 1094: «دولت» و «دعوت»، فاطمیان متأخر و اسماعیلیه مستعلوی، تاریخ اسماعیلیه نزاری در دوره الموت، سده‌های بعد از سقوط الموت و تحولات جدید در تاریخ اسماعیلیه نزاری عناوین فصل‌های این کتاب را تشکیل می‌دهند.

چاپ نخست کتاب «تاریخ اسماعیلیه» نوشته فرهاد دفتری با برگردان فریدون بدره‌ای، در 1030 صفحه و بهای 50 هزار تومان از سوی نشر فرزان روز منتشر شد. 

/ 0 نظر / 22 بازدید