«دیوان قائمیات» در جمع آثار شایستۀ تقدیر بیستمین دورۀ جایزۀ کتاب فصل


 «دیوان قائمیات» در جمع آثار شایستۀ تقدیر بیستمین دورۀ جایزۀ کتاب فصل  دیوان قائمیات سرودۀ حسن محمود کاتب و تصحیح و مقدمه انگلیسی سید جلال حسینی بدخشانی که از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است به عنوان اثر شایسته تقدیر بیستمین جایزۀ کتاب فصل انتخاب شد.

 

به گزارش خبرگزاری شبستان ،دیوان قائمیات که بیشترین اشعار آن سرودۀ حسن محمود کاتب از سرایندگان اسماعیلی مذهب سدۀ هفتم هجری است، از جمله آثار نویافته‌ای است که ظهور آن در عرصه نشر برای فرهنگ ایرانی و زبان فارسی یک واقعۀ بزرگ ادبی به شمار می‌رود، به گونه‌ای که در میان ادبیات منظوم اسماعیلی تنها می‌توان آن را با دیوان ناصرخسرو مقایسه کرد. این دیوان همچنین در قلمرو مطالعات اسماعیلی نیز اثری درخور توجه‌ است و در آن نکات تاریخی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی ارزشمندی به چشم می‌خورد.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،دکتر شفیعی کدکنی با نگارش مقدمه و شرح واژگان به سودمندی اثر افزوده‌ است. در پایان این اثر نمایۀ عام شامل اصطلاحات و ترکیبات، کسان، گروه‌ها قرار گرفته‌ است.
 

بیستمین دورۀ جایزۀ کتاب فصل 30 خرداد در سنندج برگزار می شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید