شبکه‌ی توسعه‌ی آقاخان AKDN

شبکه‌ی توسعه‌ی آقاخان (AKDN) تلاشی است امروزین از سوی امامت اسماعیلی برای تحقق وجدان اجتماعی اسلام از طریق عمل مؤسّساتی. این شبکه چندین سازمان، مؤسّسه و برنامه را گرد هم می‌آورد که در طی چهل سال گذشته بر پا شده‌اند و هدف‌شان بهبود شرایط زندگی و فرصت‌ها در مناطق خاصی از جهان در حال توسعه است.

مؤسّسات این شبکه اهداف و اغراضی خاص دارند که زمینه‌هایی چون بهداشت و آموزش تا معماری، توسعه‌ی روستایی و ترویج فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی را شامل می‌شود. این مؤسّسات در کنار یکدیگر سعی در رسیدن به یک هدف مشترک دارند و آن راه‌اندازی مؤسّسات و برنامه‌هایی است که بتوانند پاسخ‌گوی چالش‌های تغییر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشند.

مؤسّسات شبکه‌ی توسعه‌ی آقاخان برنامه‌های‌شان را بدون اعتنا به دین، پیشینه یا جنسیت مردمی که به آن‌ها خدمت می‌کنند انجام می‌دهند. محور تمرکز عمده‌ی فعالیت آن‌ها مردمی را از فقیرترین نقاط آسیا و آفریقا را شامل می‌شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید