انتصاب دکتر فرهاد دفتری به عضویت هیأت مدیره‌ی دانشنامه‌ی ایرانیکا می ۲۰۱۲

 

دائرة المعارف ایرانیکا به مطالعه‌ی تمدن ایرانی در خاور میانه، قفقاز، آسیای مرکزی و شبه قاره هند اختصاص داده شده است. این اثر مرجع دانشگاهی در نهایت تمام جنبه‌های تاریخ و فرهنگ ایران و همچنین همه‌ی زبانها و ادبیات ایرانی را در بر خواهد گرفت که طیف وسیعی از پژوهش‌های ایران‌شناسی- از باستان شناسی تا علوم سیاسی- را تسهیل خواهد نمود.

دکتر دفتری همچنین به تازگی یک «لغت‌نامه‌ی تاریخ‌شناسی اسماعیلیان» را توسط نشر اسکرکراو با نشان گروه انتشارات رومن اند لیتل‌فیلد منتشر کرده است. این اثر مرجع جامع جدید اولین اثر از این نوع درباره‌ی اسماعیلیه است و خلاصه‌ای از یافته‌های تحقیقات مدرن در زمینه‌ی مسلمانان شیعه‌ی اسماعیلی و جنبه‌های مختلف میراث فرهنگی آنها ارائه می‌کند.

این لغت‌نامه شامل تمام مراحل تاریخ اسماعیلیه و همچنین آموزه‌های اصلی جامعه‌ی اسماعیلی است. این کتاب شامل فصلی مقدماتی است که نگاهی کلی به تاریخ اسماعیلیان می‌اندازد و به دنبال آن لغت‌ها به ترتیب حروف الفبا در تمام جنبه‌های عمده‌ی جامعه‌ی اسماعیلی از جمله چهره‌های کلیدی، نهادها، سنت‌ها و اعتقادات آن می‌آیند. لغت‌نامه همچنین دارای گاهشمار، جداول شجره نامه‌ای، واژه‌نامه و یک کتابشناسی قابل توجه است. این کتاب یک نقطه‌ی دسترسی بسیار عالی برای دانشجویان، پژوهشگران و هر کسی است که علاقه‌مند به دانش بیشتر در مورد اسماعیلیان است.

دکتر دفتری این اثر و آثار دیگری از جمله تاریخ معاصر اسماعیلیان و دژ خرد: مطالعات اسماعیلی و اسلامی دیگر به افتخار فرهاد دفتری را در آینده‌ای نزدیک در سال ۲۰۱۲ در دبی رونمایی خواهد نمود.

/ 0 نظر / 7 بازدید