تاریخ معاصر اسماعیلیان

تاریخ معاصر اسماعیلیان

تداوم و تحول در جماعتی مسلمان

اسماعیلیان تاریخی طولانی و پرحادثه داشته اند که آغاز آن به اواسط قرن دوم هجری/ هشتم میلادی بر می گردد، و خاستگاه آن ریشه در تشیع امامی دارد. اسماعیلیان مناطق مختلف با بط و گسترش سنتهای عقلانی و ادبی خاصی که داشته اند به فرهنگ و اندیشه اسلامی کمک های برجسته ای کرده اند.

چاپ اول


قیمت: 500.000 ریال


/ 0 نظر / 34 بازدید