تشیع : ریشه‌ها و باورهای عرفانی

سرشناسه : ام‍ی‍رم‍ع‍زی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
Moezzi, Mohammad Ali Amir ‏عنوان و نام پدیدآور : تشیع : ریشه‌ها و باورهای عرفانی/ محمدعلی امیرمعزی؛ ترجمه نورالدین الله‌دینی. ‏مشخصات نشر : تهران: نامک‏‫، ‫۱۳۹۴.‬‬ ‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۰۶ص.‬: نمودار.‏‫؛ ‏‫۱۴/۵×۲۰ س‌م.‬‬ ‏شابک : ‏‫۳۰۰۰۰۰ ریال ( جلد نرم)‬‏‫: ‏‫‭‫‭978-600-6721-40-8‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۵۰۰۰۰ ریال ( جلد سخت)‬ ‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا ‏یادداشت : ‏‫عنوان اصلی: The spirituality of Shi'i Islam‮. ‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. ‏یادداشت : نمایه. ‏موضوع : شیعه‌شناسی ‏موضوع : شیعه امامیه -- تاریخ ‏شناسه افزوده : ‏‫ الله‌دینی‬، ‏‫نورالدین‬، ‏‫۱۳۳۳ -‬، مترجم ‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۳۹‭‬‭/‮الف‬۷۷ت۵ ۱۳۹۴‬ ‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۵۳‬ ‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۴۳۲۰۳          آدرس ثابت  تشیع : ریشه‌ها و باورهای عرفانی

/ 0 نظر / 6 بازدید