مقبره و پارک تیمورشاه توسط حامدکرزی و شهزاده کریم آقاخان افتتاح گردید

جلاتمأب حامد کرزی رئیس جمهور، جمهور اسلامی افغانستان و شهزاده کریم آقاخان مقبره ی مرمت شده ای ، تیمورشاه را رسمأ افتتاح نمودند.

درجریان مراسم افتتاح این مقبره حامد کرزی ضمن ابراز سپاس از فعالیت های شبکه انکشافی آقاخان بویژه بازسازی و مرمت مقبره تیمورشاه آقاخان را دوست افغانستان خطاب نمودند.

وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن تشریح ارزش و  جایگاه تاریخی این آرامگاه از همکاری بنیاد فرهنگی آقاخان و شخصیت محترم شهزاده کریم آقاخان در بازسازی این مقبره ابراز امتنان وسپاس نمودند.

شهزاده کریم آقاخان نیز در جریان مراسم افتتاحیه صحبت نموده فرمودند.

زمانیکه دست اندارکاران  شبکه انکشافی افغانستان در فعالیت های بازسازی در افغانستان دخیل شدند. ارزش های فرهنگی زیادی در این کشور وجود داشت که باید دوباره ترمیم و بازسازی میشدند. و ایشان تأکید نمودند که:

” بازسازی و ترمیم ارزش های تاریخی افغانستان منحیث یکی از اهداف عمده شبکه انکشافی آقاخان باقی خواهند ماند.”

مقبره ی تیمورشاه که در جریان دهه های گذشته و سالهای جنگ داخلی تقریبأ به یک ویرانه تبدیل گریده بود و ارزش تاریخ آن روبه انحلال و از یک میراث فرهنگی تبدیل به محل تجمع معتادین گردیده بود، در سال   2002 قرارداد ترمیم و بازسازی آن با چند پروژه بازسازی ساختمان های تاریخی بین شبکه انکشافی آقاخان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرارداد و امضآ گردید و کا ترمیم و بازسازی مقبره تیمورشاهی تحت پوشش برنامه های بازسازی و ترمیم بنیاد فرهنگی آقاخان که یک بخش از شبکه انکشافی آقاخان میباشد ، قرار گرفت.

شبکه انکشافی آقاخان بویژه  بخش بنیاد فرهنگی با همآهنگی با وزارت اطلاعات وفرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان، کار بازسازی و مرمت این میراث تاریخی را با حفظ شکل تاریخی آن در سال 2003 میلادی آغاز نمود که در پهلوی مرمت و بازسازی ساختمان مقبره بازسازی و دوباره سازی یک هکتار پارک که این مقبره را احاطه نموده شامل این برنامه گردید.

پارک تیمورشاهی با درختان زینتی مزین گریده و درختان که در گذشته در آن وجود داشت نیز حفظ گردیده است.

در قسمت صحن احاطه ای مقبره جایی  برای تدویر کنفرانس ها ، ورکشاپ ها ، لکچرها و نمایش ها مهیا گردیده است.

تیمورشاه از جمله آخرین امپراطوران افغانستان بود که توانسته بود ، امپراطوری احمد شاه بابا را حفظ نماید و اولین بنیان گذار پایتخت فعلی افغانستان یعنی کابل بود. پایتخت افغانستان در زمان زمامداری وی از کندهار به کابل  انتقال داده شد.

/ 0 نظر / 9 بازدید