# قائمیات

ا تقدیرشدگان بیستمین دوره جایزه «کتاب فصل»/ حسینی‌بدخشانی: دوام جای

با تقدیرشدگان بیستمین دوره جایزه «کتاب فصل»/   حسینی‌بدخشانی: دوام جایزه «کتاب فصل» نشان‌دهنده اهمیت آن است 3 تیر 1391 ساعت 11:15 تصحیح سیدجلال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

پژوهشگران مؤسسه‌ی مطالعات اسماعیلی در مراسم رونمایی دیوان قائمیّات حضور یافتند آ

دکتر بدخشانی، ویراستار کتاب تشریح نمود که چگونه انتشار قائمیات رویدادی برجسته در تاریخ شعر فارسی محسوب می‌شود. این اثر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید