# مصر

فرقة اسماعیلیه در تاریخ اسلام و ایران اسلامی نویسنده: عیسی صمدی

فرقة اسماعیلیهدر تاریخ اسلام و ایران اسلامینویسنده: عیسی صمدیناشر: آتگین یاراننوبت چاپ: اول/1390قیمت:6500 توماناین کتاب از یک مقدمه و دوازده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 7 بازدید
مقاله‌ی دکتر باوئر، تحت عنوان «شهادت دادن زنان و قابلیت‌ تفسیرپذیری دوباره‌ی قرآن»، به بررسی آیه‌ی دوّم از سوره‌ی بقره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید